FAQ | Energetický poradce - Úspora energie a financí

Uživatel: nepřihlášený

FAQ

Nejčastěji kladené otázky spojené se změnou dodavatele elektřiny a plynu

Vaše dotazy se snažíme předem zodpovědět, abyste získali lepší představu o nabízených službách. Rádi Vám na všechny otázky odpovíme osobně. 

Nabízíme Vám přehled nejčastějších otázek. Veškeré další informace najdete na stránkách energetického regulačního úřadu.

Jak je možné, že si mohu koupit elektřinu nebo plyn od někoho jiného než dosud?

V ČR došlo k takzvané liberalizaci trhu energií (otevření trhu s elektrickou energií a plynem). Tím se elektřina či plyn stali standardním zbožím. Alternativní dodavatelé je nakoupí od výrobců za lepších cenových podmínek – získají totiž množstevní slevu a dále je pak mohou prodávat za výhodnějších podmínek.

Jak se změní technické zajištění dodávek energie?

Nijak, distributor (ten kdo k Vám energii přivádí) je už dnes vždy odlišný od dodavatele (ten kdo Vám energii prodává) a nemění se ani po snížení ceny dodávek energie, kterou Vám zprostředkujeme.

Když si vyberu jiného dodavatele elektřiny, musím mít nové vedení energie k domu?

Nemusíte, všechny části technického zajištění dodávky energie do domu jsou majetkem příslušné distribuční společnosti, která se nemění ani změnou dodavatele (ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PRE Distribuce, a.s.).

My vám zajistíme, že energie k vám bude proudit za nižší cenu.

Když si vyberu levnějšího dodavatele plynu, bude se k mému domu přivádět nový plynovod?

Nikoliv, všechny části technického zajištění dodávky energie jsou majetkem distribuční společnosti, která se nemění ani změnou dodavatele  (RWE GasNet, s.r.o.; Pražská plynárenská distribuce, a.s.; E.ON Distribuce, a.s.; VČP Net, s.r.o.; JMP Net, s.r.o.; SMP Net, s.r.o.;).

Na koho se budu obracet s odečtem a hlášením poruch dodávek energie?

Nadále Vám zůstává stejná distribuční společnost, která zajišťuje odečet stavu elektroměru či plynoměru. Stejně tak bude nadále distribuční společnost zajišťovat revize zařízení a opravy poruch na Vašem přívodu energie.

Co se stane, když námi doporučený dodavatel později zkrachuje?

Tato skutečnost je řešena zákonem a v tomto případě následuje plnění povinnosti tohoto dodavatele ze zákona, ta spočívá dle zákona č. 458/2000 Sb. v povinnosti zajistit nepřetržitou dodávku elektrické energie nebo plynu od dodavatele poslední instance.

Dle § 12a uvedeného zákona je dodavatel povinen: ... dodávat elektřinu ostatním oprávněným zákazníkům, kteří využili práva volby dodavatele, ale jejichž dodavatel elektřiny pozbude v průběhu výkonu licencované činnosti oprávnění nebo možnost uskutečňovat dodávku elektřiny oprávněným zákazníkům a tito oprávnění zákaznící nemají ke dni přerušení nebo ukončení činnosti dodavatele zajištěnu dodávku jiným způsobem. V tomto případě je dodavatel poslední instance povinen dodávat elektřinu těmto oprávněným zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne, kdy tomuto dodavateli operátor trhu s elektřinou v souladu s pravidly pro organizování trhu s elektřinou neumožní účast na jím organizovaných trzích s elektřinou...

 

Jakým způsobem získáte lepší cenu od dodavatele, než jakou nabízí běžným spotřebitelům?

Každý podnikatel se snaží získat a udržet zákazníka s co největším objemem odebraného zboží. Proto mohou naši zástupci vyjednávat s dodavateli o výhodnějších podmínkách, neboť zastupují větší množství odběratelů a tím zvyšují svoji váhu na trhu.

Co mě bude stát Vaše poradenství?

Veškeré naše služby jsou pro zákazníka zdarma. Provizi máme smluvně zajištěnu od dodavatelů, kterým zprostředkujeme zákazníky a oni tak mají zajištěn odběr energie. Míra provize je všech dodavatelů stanovena obdobně, aby poradce nebyl motivován k převádění spotřebitelů k dodavateli, který by pro něj byl výhodnější. Proto je kritériem rozhodování zákazník a ne výše provize, neboť ta je vždy stejná či podobná.

Zákazníkům poskytujeme i snížení nákladů na technické a administrativní zajištění služeb souvisejících s dodávkami, neboť tyto poskytujeme buď zdarma či za výrazně nižší sazby než firmy s obsáhlým administrativním aparátem.

Jak dlouho trvá převedení pod nového dodavatele?

Po podání výpovědi běží tříměsíční výpovědní lhůta u Vašeho původního dodavatele. Tato doba je zákonem stanovena v maximální délce tří měsíců (počínaje prvním dnem následujícího měsíce). Pokud Váš původní dodavatel změní cenu energie lze tuto výpovědní lhůtu zkrátit až na jeden měsíc.

Mohu později opět změnit dodavatele?

Po uplynutí výpovědní lhůty můžete od nového dodavatele odejít bez udání důvodu, stejně jako v předchozím případě.

Jak mám postupovat, pokud se rozhodnu změnit bydliště?

Kontaktujete svého současného dodavatele, a to buď telefonicky na jeho infolince, nebo dopisem. Dodavatel zašle změnový formulář, který vyplníte dle instrukcí. Tato změna trvá 17 pracovních dnů.

Jak postupovat, když převádím nemovitost (odběrné místo) na jinou organizaci?

Postup je obdobný jako v případě stěhování. Po zkontaktování dodavatele vyplníte formulář a změna bude následně administrativně zpracována dodavatelem ve lhůtě 17 dnů.

Změní se doba, kdy platí VT a NT (časové rozmezí). Je tato doba závislá na dodavateli nebo distributorovi?

Čas VT a NT určuje distributor dle přepínacích intervalů, které jsou závislé na lokalitě odběrného místa. Přepínání je možné realizovat pomocí hromadného dálkového ovládání či nastavením elektroměru. Přesný přehled získáte u vašeho distributora.

Jak mám postupovat, když nový dodavatel později změní své sazby a bude pro mne nevýhodný?

Na takovou situaci především zareaguje Váš osobní obchodní zástupce, a to pravděpodobně ještě dříve, než zjistíte, že ke změně dojde, neboť je i jeho zájmem sledovat trh a chránit své zákazníky.

Navíc dodavatel, který by se zachoval takovýmto způsobem, by jednal v přímém rozporu se svými zájmy, neboť by ztratil jedinou konkurenční výhodu, kterou může uplatnit.

Pokud by přesto podobná situace nastala, máte právo vypovědět smlouvu a po uplynutí měsíční výpovědní lhůty si zvolíte nového dodavatele.

O nás   |    Mapa energetických poradců   |    Pracovní příležitost pro Vás   |    FAQ   |    Reference
Vstup pro poradce   |   Mapa stránek   |   Kontakt